برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

Autocue

واژه Autocue در جمله های نمونه

1. You need to check lighting arrangements with the autocue.
[ترجمه ترگمان] تو باید ترتیب \"lighting\" رو با \"autocue\" چک کنی
[ترجمه گوگل]شما باید وسایل روشنایی را با دستگاه خودرو بررسی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Puzzled, they put the autocue under scrutiny to see if there was anything unusual about it. They did find something.
[ترجمه ترگمان]هاج و واج به اطراف نگاه کردند تا ببینند آیا چیز عجیبی در این باره وجود دارد یا نه اونا یه چیزی پیدا کردن
[ترجمه گوگل]مضطرب، خودرو را تحت نظر گرفتند تا ببینند آیا در مورد آن چیزی غیرمعمول وجود دارد آنها چیزی پیدا کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Puzzled, they put the autocue under scrutiny to see if there was anything unusual about it.
[ترجمه ترگمان]هاج و واج به اطراف نگاه کردند تا ببینند آیا چیز عجیبی در این باره وجود دارد یا نه
[ترجمه گوگل]مضطرب، خودرو را تحت نظر گرفتند تا ببینند آیا در مورد آن چیزی غیرمعمول وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She also told him that after that, she regularly checked the autocue, but never saw the red point again.
...

معنی Autocue در دیکشنری تخصصی

[سینما] دستگاه نمایش متن گفتار

معنی کلمه Autocue به انگلیسی

autocue
• prompter, device that is used to display words or text to read on television
• an autocue is a device used by people speaking on television, which displays words for them to read so that they can look straight at the camera when they are speaking. autocue is a trademark.

Autocue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mememaid
اتوکیو، دستگاه متن نما یا تله پرامپتر (teleprompter)
تجهیزی که متن خبر (یا غیره) رو به گوینده ی تلویزیون نشون میده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Autocue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )