برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

Auto Masking

معنی Auto Masking در دیکشنری تخصصی

Auto Masking
[سینما] نقابگذاری خودکار

Auto Masking را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Auto Masking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )