برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

Audiologist

واژه Audiologist در جمله های نمونه

1. After my hearing tests, the audiologist told me that the decibel level at which I am comfortable hearing is twice that of a normal person.
[ترجمه ترگمان]بعد از آزمون‌های شنوایی من، audiologist به من گفت که میزان دسی‌بل که در آن احساس راحتی می‌کنم دو برابر یک فرد عادی است
[ترجمه گوگل]بعد از آزمایشهای شنوایی، متخصص شنوائی به من گفت که سطح دسیبل که در آن من راحت شنوایی هستم دو برابر بیشتر از یک فرد معمولی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But this is the Audiologist in me speaking; these experiences serve as a gentle reminder that self-definition involves more than an audiogram.
[ترجمه ترگمان]اما این the در من است که صحبت می‌کند؛ این تجربیات به عنوان یک یادآور خوب عمل می‌کنند که خود تعریف شامل بیش از یک audiogram است
[ترجمه گوگل]اما این متخصص شنوایی در من صحبت می کند؛ این تجربیات به عنوان یک یادآوری ملایم به کار می رود که تعریف خود شامل بیش از یک آژوگرام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When I visit an audiologist, Dr. Andrew Resnick, a guitarist who treats many New York musicians, he asks if I have trouble hearing: Left ear, right ear, both ears?
[ترجمه ترگمان]وقتی از دکتر اندرو رزنیک، یک گیتاریست که بسیاری از نوازندگان نیویورک را درمان می‌کند، بازدید می‌کنم، می‌پرسد که آیا مشکل شنوایی دارم: گوش چپ، گوش راست، هر دو گوش؟
[ترجم ...

معنی کلمه Audiologist به انگلیسی

audiologist
• expert in audiology, one who specializes in the science of hearing

Audiologist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

lya
متخصص شنوایی
زهره غلامی
متخصص گوش و حلق و بینی
~N~
شنوايي سنج
مهران ارّه‌چی
متخصص شنوایی‌سنجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Audiologist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )