برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

Audio Frequency

/ˈɑːdiˌoʊˈfriːkwənsi/ /ˈɔːdiəʊˈfriːkwənsi/

بسامدهای صوتی یا برقی شنودپذیر (بین 20 و 20000 هرتز)، بسامد سمعی

بررسی کلمه Audio Frequency

اسم ( noun )
(1) تعریف: the range of frequencies of normally audible sound, or the corresponding electronic frequencies; usu. from about fifteen or twenty to 20,000 cycles per second.

(2) تعریف: a frequency in this range.

واژه Audio Frequency در جمله های نمونه

1. I am majored in audio frequency amplifier.
[ترجمه ترگمان]من در تقویت‌کننده فرکانس صدا تحصیل می‌کنم
[ترجمه گوگل]من در تقویت کننده فرکانس صوتی کار می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These apply very selective filtration of unwanted audio frequencies.
[ترجمه ترگمان]این اعمال دارای فیلتراسیون بسیار انتخابی از فرکانس‌های صوتی ناخواسته هستند
[ترجمه گوگل]این فیلترها فیلتراسیون بسیار انتخابی از فرکانس های صوتی ناخواسته را اعمال می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Furthermore, the required low series resistance results in high Q resonances with the inductors at audio frequencies.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، مقاومت سری پایین مورد نیاز در تشدید بالای Q با سلف در فرکانس‌های صوتی منجر می‌شود
[ترجمه گوگل]علاوه بر این مقاومت سری پایین مورد نیاز در رزونانس Q بالا با سلف در فرکانس های صوتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The invention discloses an output controlling means of audio frequency apparatus.
[ترجمه ترگمان]اختراع ف ...

معنی Audio Frequency در دیکشنری تخصصی

[سینما] تواتر شنوایی
[برق و الکترونیک] فرکانس صوتی - بسامد شنیداری [ ای- اف] بسامدی که توسط گوش انسان به صورت صدا آشکار می شود . گستره ی بسامد شنیداری تقریبا از 15 تا 20000 هرتز است .
[پلیمر] بسامد شنوایی
[برق و الکترونیک] تقویت کننده ی بسامد شنیداری ؛ تقویت کننده ی شنیداری ( صوتی ) تقویت کننده ای چند طبقه برای تقویت سیگنالهای ای-اف . در گیرنده های سوپر هترودین ، این تقویت کننده بعد از آشکار ساز دوم قرار می گیرد و سیگنال ای-اف را بعد از مدوله سازی تقویت می کند . این مدار قابلیت تقویت جداگانه ی خروجی ای-اف یک میکروفون ، گرامافون ، ضبط صوت یا سایر منابع سیگنال ای- اف را دارست .
[معدن] روش میدان مغناطیسی با فرکانس صوتی (ژئوفیزیک)
[برق و الکترونیک] کلید زنی انتقال بسامد شنیداری [ ای اف اس کی ] نوعی روش کلید زنی در دورنویس رادیویی که طی آن حامل آر -اف به صورت پیوسته و پالس ها به صوت مدوله سازی طنین بسامد- انتقال یافته ، ارسال می شوند. طنینهای شنیداری متداول عبارت اند از 2/125 کیلو هرتز برای علامت و 2/975 کیلو هرتز برای فاصله .
[برق و الکترونیک] مدوله سازی انتقال بسامد شنیداری نوعی سیستم نمابر [ فاکس] که اطلاعات تصویری آن با بسامدهای شنیداری نمایش داده می شود. به عنوان مثال ، طنین 1/5 کیلوهرتز نماینده ی سیاه ، طنین 2/3 کیلو هرتز نماینده ی سفید و بسامدهای بین آنها نماینده ی سایه ها یا خاکستری است .
...

معنی کلمه Audio Frequency به انگلیسی

audio frequency
• frequency which can be heard by the human ear

Audio Frequency را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی audio frequency

کلمه : audio frequency
املای فارسی : آدیو فرکانس
اشتباه تایپی : شعیهخ بقثضعثدزغ
عکس audio frequency : در گوگل

آیا معنی Audio Frequency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )