برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

Attraction Shock

معنی Attraction Shock در دیکشنری تخصصی

Attraction Shock
[سینما] جاذبه تکان

Attraction Shock را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Attraction Shock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )