برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
At - home - and - abroad

At home and abroad

At home and abroad را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bunny Gonzales
داخل یا خارج
(Collocation)
ستاره عالمی
در سفر و حضر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی At home and abroad مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )