برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1402 100 1

At full blast

بررسی کلمه At full blast

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) at maximum speed or capacity.

- a car running at full blast
[ترجمه ترگمان] ماشینی که به سرعت در حال دویدن بود
[ترجمه گوگل] یک ماشین در حال انفجار کامل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a radio on at full blast
[ترجمه ترگمان] رادیو با انفجار کامل
[ترجمه گوگل] یک رادیو در انفجار کامل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه At full blast به انگلیسی

at full blast
• with complete energy and vigor, at full speed, at maximum speed
was working at full blast
• worked at full speed, worked vigorously

At full blast را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
حداکثر صدای ممکن
Shirinbahari
تا حد ممکن بلند و قدرتمند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی At full blast مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )