برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1456 100 1

At | Astatine | Astatine

معنی At | Astatine | Astatine در دیکشنری تخصصی

At | Astatine | Astatine
[زمین شناسی] استاتین - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Astatine - شماره اتمی :85 - وزن اتمی :(210) - آرایش الکترونی :2-8-18-32-18-7 - نوع عنصر :غیر فلزات - گروه جدول تناوبی :17 - VllA - دوره جدول تناوبی :6

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی At | Astatine | Astatine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران