برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1662 100 1
شبکه مترجمین ایران

Astigmatism Aberration

معنی Astigmatism Aberration در دیکشنری تخصصی

Astigmatism Aberration را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Astigmatism Aberration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )