برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

Astigmat

معنی Astigmat در دیکشنری تخصصی

Astigmat
[سینما] خطوط درهم کانونی مدور در فیلم

Astigmat را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Astigmat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )