برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

Assistant Editor

معنی Assistant Editor در دیکشنری تخصصی

Assistant Editor
[سینما] دستیار تدوین کننده - دستیار تدوینگر

Assistant Editor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aram
به معنی دستیار سر دبیر
سروش مدبری
سردبیر موضوعی
در ژورنالهای بین المللی، چندین سردبیر موضوعی، زیر نظر یک سردبیر ارجاع داوری و مدیریت بررسی مقالات را برعهده دارند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Assistant Editor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )