برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1666 100 1
شبکه مترجمین ایران

Assistant Animator

معنی Assistant Animator در دیکشنری تخصصی

Assistant Animator
[سینما] دستیار متحرک ساز - دستیار جان بخش

Assistant Animator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Assistant Animator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )