برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1713 100 1
شبکه مترجمین ایران

Assemble To Order (ATO)

معنی Assemble To Order (ATO) در دیکشنری تخصصی

Assemble To Order (ATO) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Assemble To Order (ATO) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )