برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1427 100 1

Assaying

واژه Assaying در جمله های نمونه

1. This ore assays high in gold.
[ترجمه ترگمان]سنجش این سنگ معدن طلا بود
[ترجمه گوگل]این سنگ معدن طلا را بالا می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The assay result of that material is rich in iron.
[ترجمه ترگمان]نتایج سنجش این ماده غنی از آهن است
[ترجمه گوگل]نتیجه آزمایش این مواد غنی از آهن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Also shown are the regions of the c-Jun protein which were expressed in E. coli and assayed in this report.
[ترجمه ترگمان]هم چنین نشان‌داده‌شده، مناطقی از پروتیین C - جون هستند که در E کولی و در این گزارش مورد سنجش قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]همچنین مناطق پروتئین c-Jun که در E coli بیان شده اند نشان داده شده اند و در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Opera, assayed Alidoro with typical unsparing elegance.
[ترجمه ترگمان]اپرا، که با وقاری معمولی سبک و سنگین شده بود
[ترجمه گوگل]اپرا، آلیدورو را با ظرافت ظریف و بی نظیر بررسی کرده است
[ترجمه شما] ...

معنی Assaying در دیکشنری تخصصی

Assaying
[زمین شناسی] عیارسنجی نمونه های حاصل ازحفاری وحفریا ت بایدازجنبه کمی درازمایشگاه تجزیه شوند،در اصطلاح معدنکاری به این کار عیارسنجی می گویند.
[معدن] عیارسنجی (عمومی فرآوری)

معنی کلمه Assaying به انگلیسی

assaying
• testing, analyzing

Assaying را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Assaying مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )