برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1663 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aspiration thermograph

معنی Aspiration thermograph در دیکشنری تخصصی

Aspiration thermograph
[آب و خاک] دمانگار مکشی

Aspiration thermograph را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Aspiration thermograph مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )