برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1661 100 1
شبکه مترجمین ایران

Aspiration meteorograph

معنی Aspiration meteorograph در دیکشنری تخصصی

Aspiration meteorograph
[آب و خاک] هوانگار مکشی

Aspiration meteorograph را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Aspiration meteorograph مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )