برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ash Fall | ash shower | ash shower

معنی Ash Fall | ash shower | ash shower در دیکشنری تخصصی

Ash Fall | ash shower | ash shower
[زمین شناسی] ریزش خاکستر نزول خاکسترهای آتشفشانی از یک ابر فورانی توسط ته نشست هوا. مقایسه شود با: pumice fall ؛ مترادف: ash shower.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Ash Fall | ash shower | ash shower مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )