برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

Asbolane | Colbaltian wad | Colbaltian wad

معنی Asbolane | Colbaltian wad | Colbaltian wad در دیکشنری تخصصی

Asbolane | Colbaltian wad | Colbaltian wad
[زمین شناسی] نوعی کانی - فرمول شیمیایی : (Co,Ni)1-y(Mn++++O2)2-x(OH)2-2y+2x•n(H2O) - وجه تسمیه : معنای کلمه یونانی "to soil like soot"

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Asbolane | Colbaltian wad | Colbaltian wad مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )