برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

Asbestosis

/ˌæsbeˈstoʊsɪs/ /ˌæsbeˈstəʊsɪs/

(پزشکی) بیماری ریه در اثر استنشاق ذرات پنبه ی نسوز

واژه Asbestosis در جمله های نمونه

1. Asbestosis takes at least 30 years to develop and Chester Street has faced a significant recent rise in the number of claims.
[ترجمه ترگمان]Asbestosis حداقل ۳۰ سال طول می‌کشد تا توسعه یابد و Chester استریت با افزایش چشمگیری در تعداد ادعاها مواجه شده‌است
[ترجمه گوگل]آزبستوز حداقل 30 سال طول می کشد تا توسعه یابد و خیابان چستر با افزایش قابل توجهی در تعداد ادعاهایی مواجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In asbestosis patients, lung cancer must be differentiated from benign fibrotic masses and rounded atelectasis.
[ترجمه ترگمان]در بیماران asbestosis، سرطان ریه باید از توده‌های خوش‌خیم fibrotic و atelectasis گرد متمایز شود
[ترجمه گوگل]سرطان ریه در بیماران آزبستوز باید از توده های خوش خیم فیبروتیک و آتلکتازی دور باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Asbestosis more commonly predisposes to bronchogenic carcinomas, increasing the risk by a factor of five.
[ترجمه ترگمان] Asbestosis more to carcinomas،، risk the the a by factor factor five five five increasing increasing of of of of of of of of of of of of of of of of of of of five five five five five five five five five five five five five five five five
[ترجمه گوگل]آزبستوز بیشتر به کارسینوم های برونکوژن منجر می شود و خطر را با پنج بار افزایش می دهد
[ترجمه شما ...

معنی Asbestosis در دیکشنری تخصصی

Asbestosis
[زمین شناسی] آزبستوزیس ، بیماری ریوی ، ناشی از رشته های پنبه نسوز (آزبست) که بوسیله کسانی که در معرض مقادیر زیاد مواد معدنی هستند استنشاق می شود.
[معدن] آسبستوزیس (ایمنی)

معنی کلمه Asbestosis به انگلیسی

asbestosis
• asbestos poisoning (disease caused by inhaling asbestos dust)

Asbestosis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی asbestosis

کلمه : Asbestosis
املای فارسی : اسبستسیس
اشتباه تایپی : شسذثسفخسهس
عکس Asbestosis : در گوگل

آیا معنی Asbestosis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )