برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

AsBuit Map

معنی AsBuit Map در دیکشنری تخصصی

AsBuit Map
[آب و خاک] نقشه پس از اجرا ، نقشه همچون ساخت

AsBuit Map را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی AsBuit Map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )