برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
As - Sure - as - hell

As Sure as hell

As Sure as hell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمد هاشمی
(As)Sure as hell:
(خودمونی) مرگ تو ( یه جور اطمینان داش مشتی)

Macmillan:👇👇👇
used for general emphasis


Eg: I know what you want, as sure as hell.
من میدونم چی میخوای، مرگ‌ تو.

Eg: that song sure as hell sounds familiar.
اون آهنگ مرگ تو آشنا به نظر میاد

Eg: sure as hell, he did it.
مرگ تو اون کارو کرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی As Sure as hell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )