برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

Armchair Geology

معنی Armchair Geology در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] زمین شناسی نظری - دارای دانش زمین شناسی نه از راه مشاهده و تجربه و عمل بلکه از طریق غیر مستقیم مثل خواندن و شنیدن از دیگران؛ فرض کردن و استنتاج کردن شرایط زمین شناسی بدون عملیات صحرایی فشرده. (staped 1967)

Armchair Geology را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Armchair Geology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )