برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

Arctic circle

/ˌɑ:ktɪkˈsɜːrkl̩/ /ˌɑ:ktɪkˈsɜːkl̩/

دایره ی (مدار) قطب شمال، مدار شمالگان (با خط استوا موازی و در 66 درجه و 34 دقیقه شمال آن است) (با a و c کوچک هم می نویسند)، مدار قطب شمال

بررسی کلمه Arctic circle

اسم ( noun )
• : تعریف: an imaginary line drawn around the earth parallel to the equator and south of the North Pole.

واژه Arctic circle در جمله های نمونه

1. The sort of animal lived in the Arctic Circle.
[ترجمه ترگمان]نوعی حیوان در مدار قطب شمال زندگی می‌کند
[ترجمه گوگل]نوع حیوان در دایره قطب شمال زندگی می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is a Santa Claus village at the Arctic Circle Rovaniemi in Lapland in Finland.
[ترجمه ترگمان]یک روستای Santa در مدار قطب شمال در Lapland در فنلاند وجود دارد
[ترجمه گوگل]روستای بابا نوئل در قطب شمال قطب رونوامی در لپ لند در فنلاند وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Arctic Circle is the boundary of this region of darkness.
[ترجمه ترگمان]مدار قطب شمال مرز این منطقه از تاریکی است
[ترجمه گوگل]دایره قطب شمال مرز این منطقه تاریکی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In Murmansk, near the Arctic Circle in the former Soviet Union, a chld gives her age in reponse to the photographers question.
[ترجمه ترگمان]در Murmansk، نزدیک حلقه قطب شمال در اتحاد جماهیر شوروی سابق، chld در reponse به سوال عکاسان سن می‌دهد
[ترجمه گوگل ...

معنی Arctic circle در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] مدار شمالگان مدار یا خط عرض جغرافیای 66 درجه و 32 دقیقه شمالی ، که عموما در مدار 66 درجه و 30 دقیقه شمالی فرض شده است بعلت میل محور زمین، خورشید دراینجا یک روز از سال غروب نمی کند که حدود روز 21 ماه ژوین (12 خردادماه) است که برابر اواسط زمستان نیمکره شمالی است درحدود 22 دسامبر (اول دی ماه) که برابر اواسط زمستان نیمکره شمالی است خورشید طلوع نمی کند در داخل مدار قطبی قطب شمال، تعداد چنین روزهایی با نزدیکی به قطب افزایش می یابد
[آب و خاک] مدار شمالگان

معنی کلمه Arctic circle به انگلیسی

arctic circle
• southern boundary of the north frigid zone which is situates south of the north pole
• the arctic circle is an imaginary line drawn around the northern part of the world at approximately 66? north.

Arctic circle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرداد عزیزی
قطب شمال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی arctic circle

کلمه : arctic circle
املای فارسی : ارکتیک سیرکل
اشتباه تایپی : شقزفهز زهقزمث
عکس arctic circle : در گوگل

آیا معنی Arctic circle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )