برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

Approved

/əˈpruːv/ /əˈpruːv/

تصویب کردن، موافقت کردن (با)، ازمایش کردن، پسندکردن، رواداشتن

واژه Approved در جمله های نمونه

1. the congregation approved the repair of the church's roof
اعضای کلیسا تعمیر طاق کلیسا را تصویب کردند.

2. the senate approved all of the president's nominations
سنا همه‌ی نامزدهای پیشنهادی از سوی رئیس جمهور را پذیرفت.

3. his appointment was approved by the board of trustees
انتصاب او مورد تایید هئیت امنا قرار گرفت.

4. the company's directors approved the new regulations
مدیران شرکت مقررات جدید را تصویب کردند.

5. his transfer was not approved
با انتقال او موافقت نشد.

6. this bill must be approved by the parliament
این لایحه باید به تصویب مجلس شورا برسد.

7. the two companies' merger was approved by the shareholders
سهامداران ادغام آن دو شرکت را تصویب کردند.

8. The conference approved a proposal for a referendum.
[ترجمه ترگمان]این کنفرانس یک پیشنهاد برای یک همه‌پرسی را تصویب کرد
[ترجمه گوگل]این کنفرانس پیشنهاد یک رفراندوم را تصویب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Parliament today approved the policy, but it has not yet become law.
[ ...

معنی Approved در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه Approved به انگلیسی

approved
• confirmed, endorsed, certified, authorized
• an approved method or course of action is generally or officially accepted as appropriate.
• someone who is approved in a particular position has been formally accepted by people in authority.
approved budget
• allocation of money which has been confirmed
approved enterprise
• authorized business venture, business which fulfills government criteria and is eligible for special benefits
approved line of credit
• amount of credit given to a person
approved medication
• medicine which has been authorized for use by authorities
approved overdraft
• highest sum which is authorized by the bank to be overdrawn from a bank account
approved signatory
• someone who is authorized to sign for -

Approved را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hamed
تصویب شده _مصوب
محدثه فرومدی
مورد تایید
Eli
محبوب
Eli
محبوب، دوس داشتنی
تارا
دارای مجوز
زینب زرمسلک
مصوب/ مورد تایید
hadis
تصویب شدت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی approved

کلمه : approved
املای فارسی : اپپرود
اشتباه تایپی : شححقخرثی
عکس approved : در گوگل

آیا معنی Approved مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )