برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

Appraiser Variation (AV)

معنی Appraiser Variation (AV) در دیکشنری تخصصی

Appraiser Variation (AV)
[صنعت] نوسانات بازبین - میزان نوسان در متوسط اندازه های بدست آمده از یک قطعه بین بازبین های مختلف در صورتیکه از یک وسیله و روش اندازه گیری در یک محیط با ثبات استفاده کرده باشند. نوسانات بازبین (AV) یکی از منابع ایجاد تغییر (خطا) در سیستم اندازه گیری است که از تفاوت در مهارت ها یا تکنیک های افراد مختلف که از یک ابزار استفاده می کنند ، ناشی میشود. نوسانات فرآیند را اغلب به عنوان خطای تکثیرپذیری- مرتبط با سیستم اندازه گیری منظور می کنند ؛ که همیشه هم درست نیست (به معنای تکثیرپذیری مراجعه کنید).

Appraiser Variation (AV) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Appraiser Variation (AV) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )