برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

Appolo | appollo | appollo | appollon

معنی Appolo | appollo | appollo | appollon در دیکشنری تخصصی

Appolo | appollo | appollo | appollon
[زمین شناسی] آپولو ، آپولون ،سیارکی که در سال 1932 م. کشف شد. مدار این سیارک در نزدیکترین وضعیت به یازده میلیون کیلومتری زمین میرسد. نام رب النوع اساطیری ، آفتاب و روشنایی یونان (آپولون) ، بر روی این سیارک گذاشته شده است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Appolo | appollo | appollo | appollon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )