برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1666 100 1
شبکه مترجمین ایران

Applied calculations

معنی Applied calculations در دیکشنری تخصصی

Applied calculations
[نساجی] محاسبات عملی

Applied calculations را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Applied calculations مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )