برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

Apparent dip

معنی Apparent dip در دیکشنری تخصصی

Apparent dip
[زمین شناسی] شیب ظاهری (زمین شناسی ساختمانی) زاویه ای که یک سطح ساختاری مثلا یک لایه بندی یا سطح گسل با افق می سازد، که در هر حالت تصادفی اندازه گیری می شود. برش افقی به جای عمود بر امتداد. مقدار این شیب ظاهری از 0 تا مقدار شیب واقعی دامنه دارد و بستگی دارد به اینکه که آیا برش تصادفی نزدیک به جهت امتداد یا جهت شیب باشد. مترادف: شیب اشتباه. شیب ظاهری (لرزه شناسی) در لرزه شناسی، زاویه ای که یک موج طهوری با سطح می سازد که مرتبط با شیب بازتابگر مربوط به آن می باشد. شیب ظاهری زاویه ایست که تانژانت ان برابر نسبت مولفه های عمودی و افقی جابجایی تولیدشده بوسیله جبهه موج می باشد. مقایسه شود: moveout؛ مترادف: زاویه ظهور
[معدن] شیب ظاهری (زمین شناسی ساختمانی)
[نفت] شیب ظاهری
[آب و خاک] شیب ظاهری

Apparent dip را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Apparent dip مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )