برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1411 100 1

Anus

/ˈeɪnəs/ /ˈeɪnəs/

معنی: مقعد، سوراخ کون، سوراخ مقعد، نشین
معانی دیگر: پیزی، مرز، سورا  کون

بررسی کلمه Anus

اسم ( noun )
حالات: anuses
• : تعریف: in anatomy, the opening at the lower or rear end of the intestines, through which solid waste matter is excreted.

واژه Anus در جمله های نمونه

1. Such extreme sociability is unusual among birds; but the appearance of domestic harmony within the ani groups is deceptive.
[ترجمه ترگمان]چنین اجتماعی بودن افراطی در میان پرندگان غیر معمول است؛ اما ظاهر سازگاری داخلی در گروه‌های ani فریبنده است
[ترجمه گوگل]چنین ارتباطات افراطی بین پرندگان غیرعادی است اما ظاهر هماهنگی داخلی در گروه های آنی فریبنده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The genital duct is connected with the anus and the end of the gonoduct is located in the peribranchial cavity.
[ترجمه ترگمان]لوله تناسلی مرتبط با مقعد است و انتهای of در حفره peribranchial قرار دارد
[ترجمه گوگل]مجرای تناسلی با حنجره ارتباط دارد و انتهای gonoduct در حفره پربیرونیل قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So did the itching in his anus.
[ترجمه ترگمان]تنش به خارش افتاده بود
[ترجمه گوگل]بنابراین خارش در حنجره او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sore is the bottom of the anus rectum and anal mucosa occurred varicose vein plexus formed by one or more soft bolus a chronic disease.
...

مترادف Anus

مقعد (اسم)
anus , rectum , croup
سوراخ کون (اسم)
anus
سوراخ مقعد (اسم)
anus , bunghole
نشین (اسم)
anus

معنی Anus در دیکشنری تخصصی

anus
[بهداشت] مخرج - مقعد

معنی کلمه Anus به انگلیسی

anus
• opening at the lower end of the alimentary canal
• a person's anus is the hole between their buttocks, from which faeces leave their body; a medical term.

Anus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kon
گوگولی
فرشتهِ عشق
Put all the money in your anus buttocks

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anus
کلمه : anus
املای فارسی : انوس
اشتباه تایپی : شدعس
عکس anus : در گوگل

آیا معنی Anus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )