برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Antiport

Antiport را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nadia MOG
پروتئینی در غشاء که در انتقال فعال ،مواد را دردوجهت انتقال می دهد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Antiport مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران