برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

Antilogous Pole

معنی Antilogous Pole در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] قطب آنتی لوگ در بلور شناسی، قطبی از یک بلور که از نظر الکتریکی منفی می شود وقتی که بلور گرما داده می شود و یا بوسیله فشار زدایی منبسط می شود. مقایسه شود با : قطب آنولوگ

Antilogous Pole را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Antilogous Pole مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )