برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

Anti clockwise | anti clock wise | anti clock wise

معنی Anti clockwise | anti clock wise | anti clock wise در دیکشنری تخصصی

Anti clockwise | anti clock wise | anti clock wise
[زمین شناسی] پادساعتگرد

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Anti clockwise | anti clock wise | anti clock wise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )