برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

Antarctica

/ˌænˈtɑːrktɪkə/ /ˌænˈtɑːktɪkə/

سرزمین قطب جنوب، (قاره ی) جنوبگان

بررسی کلمه Antarctica

اسم ( noun )
• : تعریف: the land mass that surrounds the South Pole.

واژه Antarctica در جمله های نمونه

1. Antarctica is the loneliest place on earth.
[ترجمه ترگمان]قطب جنوب جایگاه loneliest روی زمین است
[ترجمه گوگل]قطب جنوب تنها جاذبه زمین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Did you see the film about Antarctica? The photography was superb!
[ترجمه diana] فیلم قطب جنوب رو دیده بودی ؟ عکاس این فیلم عالی بوده
|
[ترجمه ترگمان]فیلم قطب جنوب را دیدی؟ عکاسی عالی بود!
[ترجمه گوگل]آیا فیلم درباره قطب جنوب را دیدید؟ عکاسی فوق العاده بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No minerals have yet been exploited in Antarctica.
[ترجمه ترگمان]تاکنون هیچ معدنی در قطب جنوب مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است
[ترجمه گوگل]هنوز هیچ مواد معدنی در قطب جنوب مورد سوء استفاده قرار نگرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Several countries ...

معنی Antarctica در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] قاره آنتاریکا ،قاره جنوبگان قاره ای قاره ای در حوالی قطب جنوب که بدلیل سرما و بادهای سرد وشدید و وجود یخهای شناور و کوههای عظیم یخ تا کنون ناشناخته مانده است.
[کوه نوردی] جنوبگان ، قارة قطب جنوب

معنی کلمه Antarctica به انگلیسی

antarctica
• continent located at the south pole
• antarctica is the world's fifth largest continent, occupying approximately 14 million square kilometres. it is almost entirely covered by the ice sheet, which is on average 2,000 metres thick and represents 90 per cent of the world's glacial ice. antarctica is uninhabited. the antarctic treaty of 1959 reserved the continent for non-military, scientific research.

Antarctica را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

@Ahmadrezahsn
قطب شماله
shenya
قاره قطب جنوب
Golnaz
قطب جنوب
EXO L
جنوبگان
مصطفا
Arctic/far far north اینم معنی قطب شمال میده فقط واسه اینکه قاطی نشه😉
آریا اطلاعی
قاره قطب جونب، جنوبگان
Sanaz
قاره ی قطب
Setayesh
قطب جنوب
Diana
قطب جنوب
Professor
Definition of Antarctica

continent around the South Pole; a plateau covered by a great ice cap and mountain peaks area about 5,500,000 square miles (14,300,000 square kilometers)

Note: Antarctica is divided by the Transantarctic Mountains into West Antarctica (which includes the Antarctic Peninsula) and East Antarctica .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی antarctica

کلمه : antarctica
املای فارسی : انترکتیکا
اشتباه تایپی : شدفشقزفهزش
عکس antarctica : در گوگل

آیا معنی Antarctica مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )