برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

Anorexia Nervosa

/ˌænəˌreksiənɜːˈvoʊsə/ /ˌænəˌreksiənɜːˈvəʊsə/

(پزشکی) کم اشتهایی به علل روحی و عصبی، آنورکسی

واژه Anorexia Nervosa در جمله های نمونه

1. She is receiving treatment for the weight-loss disorder anorexia nervosa at Rampton top security hospital.
[ترجمه ترگمان]او تحت درمان اختلال در رده وزنی anorexia nervosa در بیمارستان امنیت Rampton قرار دارد
[ترجمه گوگل]او در درمان بیماری بی اشتهایی ناشی از کمبود وزن در بیمارستان امنیتی Rampton درمانی دریافت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The current diagnostic criteria for anorexia nervosa reflect this evolutionary process but they have yet to achieve the final category.
[ترجمه ترگمان]معیارهای تشخیصی فعلی برای anorexia nervosa، این فرآیند تکاملی را منعکس می‌کنند، اما هنوز به مقوله نهایی نمی‌رسند
[ترجمه گوگل]معیارهای تشخیصی فعلی برای anorexia nervosa منعکس کننده این فرآیند تکاملی است، اما هنوز برای رسیدن به رده نهایی نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They must remember that anorexia nervosa is often a chronic illness.
[ترجمه ترگمان]باید به خاطر داشته باشند که anorexia nervosa اغلب یک بیماری مزمن است
[ترجمه گوگل]آنها باید به یاد داشته باشند که anorexia nervosa اغلب بیماری مزمن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی Anorexia Nervosa در دیکشنری تخصصی

Anorexia Nervosa
[روانپزشکی] بی اشتهایی عصبی (روانی). بی اشتهایی عصبی یکی از اختلالات مصرف غذا است که اول بار در سال 1868 توسط سیرویلیام گال تحت عنوان hystericaApepsia معرفی شد. اصطلاح بی اشتهایی عصبی در سال 1874 توسط همین محقق پیشنهاد گردید. این سندرم یا محدودیت های بخود تحمیل شده در رژیم غذایی، الگوهای غریب در مدارا با غذاها، کاهش قابل ملاحظه وزن، و ترس شدید از افزایش وزن و فربهی مشخص می باشد.

معنی کلمه Anorexia Nervosa به انگلیسی

anorexia nervosa
• mental disorder characterized by avoidance of food and compulsive weight control that sometimes leads to self-starvation (psychiatry)

Anorexia Nervosa را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نورآبادی
کم اشتهایی عصبی
حامد جباری
بی‌اشتهایی عصبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی anorexia nervosa

کلمه : Anorexia Nervosa
املای فارسی : انورکسیا نروسا
اشتباه تایپی : شدخقثطهش دثقرخسش
عکس Anorexia Nervosa : در گوگل

آیا معنی Anorexia Nervosa مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )