برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

Anolalous property

معنی Anolalous property در دیکشنری تخصصی

Anolalous property
[نساجی] خاصیت غیر عادی - خاصیت غیر طبیعی

Anolalous property را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Anolalous property مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )