برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

Analytical Hierarchy Process (AHP)

معنی Analytical Hierarchy Process (AHP) در دیکشنری تخصصی

Analytical Hierarchy Process (AHP)
[صنعت] فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

Analytical Hierarchy Process (AHP) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Analytical Hierarchy Process (AHP) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )