برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

Analytic Hierarchy Process (AHP)

معنی Analytic Hierarchy Process (AHP) در دیکشنری تخصصی

Analytic Hierarchy Process (AHP)
[صنعت] برنامه ریزی سلسله مراتبی

Analytic Hierarchy Process (AHP) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Analytic Hierarchy Process (AHP) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )