برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

Analysis of Variance (ANOVA)

معنی Analysis of Variance (ANOVA) در دیکشنری تخصصی

[صنعت] آنالیز واریانس - یک روش آماری که اغلب در طراحی آزمایشها برای تجزیه و تحلیل داده های متغیر از گروه های چندگانه به منظور مقایسه میانگین ها و آنالیز منابع تغییر مورد استفاده قرار می گیرد.

Analysis of Variance (ANOVA) را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فضل کریمی
تحلیل واریانس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Analysis of Variance (ANOVA) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )