برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

Analysis of Means (ANOM)

معنی Analysis of Means (ANOM) در دیکشنری تخصصی

Analysis of Means (ANOM)
[صنعت] تجزیه و تحلیل میانگین ها - همانند آنالیز واریانس است با این تفاوت که در آنالیز واریانس تفاوت بین میانگین ها مورد آزمایش قرار می گیرد ولی در آنالیز میانگین ها تفاوت بین میانگین ها با یک مقدار مرجع.

Analysis of Means (ANOM) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Analysis of Means (ANOM) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )