برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

Amelioration

/əˌmiljəˈreɪʃn̩/ /əˌmiːliəˈreɪʃn̩/

معنی: بهتر شدن، بهبودی

واژه Amelioration در جمله های نمونه

1. there has been no further amelioration in her condition
حال او اصلا بهتر نشده است.

2. She demonstrates that policies of amelioration will do in more than touch the surface unless fundamental gender inequalities are addressed.
[ترجمه ترگمان]او نشان می‌دهد که سیاست‌های بهبود در چیزی بیش از لمس سطح انجام خواهد شد مگر آنکه نابرابری‌های جنسیتی بنیادی مورد توجه قرار گیرد
[ترجمه گوگل]او نشان می دهد که سیاست های بهبود در بیش از سطوح لمس خواهد کرد، مگر اینکه نابرابری جنسیتی بنیادی مورد توجه قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Pain relief, therefore, is not simply due to amelioration of underlying depression.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، کاهش درد به سادگی به خاطر بهبود افسردگی اساسی نیست
[ترجمه گوگل]بنابراین، صرفه جویی در درد صرفا به دلیل بهبود افسردگی اساسی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This was a brief episode of climatic amelioration after the last glaciation.
[ترجمه ترگمان]بعد از آخرین glaciation، این یک حادثه کوچک بود
[ترجمه گوگل]این یک دوره کوتاه از بهبود آب و هوایی پس از آخرین glaciation بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Amelioration

بهتر شدن (اسم)
improvement , amelioration
بهبودی (اسم)
recovery , betterment , amelioration , recuperation , health

معنی Amelioration در دیکشنری تخصصی

Amelioration
[زمین شناسی] اصلاح خاک، بهسازی خاک
[زمین شناسی] اصلاح خاک
[آب و خاک] اصلاح خاک

معنی کلمه Amelioration به انگلیسی

amelioration
• improvement, renovation, betterment

Amelioration را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی amelioration

کلمه : Amelioration
املای فارسی : املیرتین
اشتباه تایپی : شئثمهخقشفهخد
عکس Amelioration : در گوگل

آیا معنی Amelioration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )