برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ambitious

/æmˈbɪʃəs/ /æmˈbɪʃəs/

معنی: بلند همت، جاه طلب، ارزومند، نامجو
معانی دیگر: بژهان، فرازجو، بسیار مشتاق (موفقیت یا قدرت یا شهرت)، غیرتمند، بلندپرواز، مستلزم کوشش و مهارت بسیار

بررسی کلمه Ambitious

صفت ( adjective )
مشتقات: ambitiously (adv.)
(1) تعریف: having or showing ambition.
مترادف: aspiring, determined, enterprising, zealous
متضاد: lazy
مشابه: climbing, competitive, designing, desirous, driving, eager, hungry, intent, itching, pushy, resolved, scheming, wishful

- They're all ambitious people trying to get to the top.
[ترجمه soheil taheri] همگی آنها افرادی مصصم هستند که در حال تلاش برای رسیدن به اوج می‏‏باشند.
|
[ترجمه Raha] آنها همیگی افراد جاه طلبی هستندکه در تلاش برای رسیدن به بالاترین مکان هستند
|
[ترجمه ترگمان] همه جاه‌طلب هستند و سعی می‌کنند به قله برسند
[ترجمه گوگل] آنها همه افرادی بلندپرواز هستند که تلاش می کنند تا به بالا برسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- After acquiring his first ship, he had ambitious dreams of acquiring a whole fleet.
...

واژه Ambitious در جمله های نمونه

1. an ambitious undertaking
اقدام مستلزم سعی و پشتکار

2. the ambitious wife of his excellency, the minister
همسر جاه طلب جناب وزیر

3. a student who has always been diligent and ambitious
دانش‌آموزی که همیشه پرکار و ساعی بوده است

4. The government has announced an ambitious programme to modernize the railway network.
[ترجمه ترگمان]دولت برنامه‌ای بلند پروازانه برای مدرنیزه کردن شبکه راه‌آهن اعلام کرده‌است
[ترجمه گوگل]دولت یک برنامه بلند پروازانه برای ارتقاء شبکه راه آهن اعلام کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Only ambitious students get the best marks.
[ترجمه رامین] فقط دانش آموزان بلند پرواز بهترین نمرات را کسب می کنند.
|
[ترجمه آیدین وۀیزلده] فقط دانش آموزان پرکار و ساعی نمرات خوب کسب می کنند|
...

مترادف Ambitious

بلند همت (صفت)
ambitious , chivalrous , chivalric
جاه طلب (صفت)
ambitious
ارزومند (صفت)
anxious , solicitous , avid , wistful , ambitious , aspirant , desirous , appetent , wishful
نامجو (صفت)
ambitious

معنی کلمه Ambitious به انگلیسی

ambitious
• aspiring, desirous of success ; requiring great effort
• an ambitious person wants to be successful, rich, or powerful.
• an ambitious idea or plan is on a large scale and needs a lot of work to be successful.
ambitious person
• aspiring person, enterprising individual

Ambitious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

arash
An ambitious person wants to be successful, rich, or powerful Even if it ends up to the detriment of others
Sara Amini
سخت، دشوار -difficult to achieve
مانندambitious program
z.h
determined to be successful, rich,famous,etc
Diana dehdar
Very motivated to successed
David
بلندپرواز
Mostafa Amirjani
More ambitious improvements were later attempted but were not successfully brought to market.
محمد م
این کلمه به معنی جاه طلب می باشد (و نه مصمم) و بر خلاف زبان فارسی که این معنی در آن تا حدودی بار منفی دارد ، در زبان انگلیسی کاملا یک صفت مثبت طلقی میشود . یعنی در یک مصاحبه کاری گفتن اینکه من یک انسان ambitious هستم بار مثبت دارد نه منفی .
برای معادل عبارت مصمم می توان از determined یا diligent استفاده کرد .
محمود احمدنیا
بلند پرواز
سعیدی
جاه طلبی
جاه طلبانه
بلند پروازی
زیاده خواهی
سعیده
هوشمندانه
طاها تمسکی
بلندپرواز ، جاه طلب
having or showing a strong desire and determination to succeed
Azal
Ambitious is Having a strong desire to do well or be ssuccessful
محدثه
معنی این کلمه بلند پروازانه است
mmd
با انگیزه
مشتاق
جاه طلب
Dana Ghaffari
شهرت طلب
R.o
بلندهمت
Iqbal
Defeating america is an ambitious dream because it needs alot of effort and bravery
بهار ابراهیمی
بلند پرواز
بلند همت
tinabailari
بلند پرواز ، جاه طلب
he is an ambitious young lawyer
او یک وکیل جوان بلند پرواز است 👨‍⚖️👨‍⚖️
Farhood
These ambitious projects only stand a chance of happening if they get generous financial backing
پروژه‌های بلند‌پروازانه
Sj
فراتر
Erfan
Having a strong desire to do well or be successful

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ambitious

کلمه : ambitious
املای فارسی : امبیتیوس
اشتباه تایپی : شئذهفهخعس
عکس ambitious : در گوگل

آیا معنی Ambitious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )