برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ambiophony

معنی Ambiophony در دیکشنری تخصصی

Ambiophony
[سینما] امبیوفونی

Ambiophony را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Ambiophony مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )