برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

Alternative medicine

واژه Alternative medicine در جمله های نمونه

1. Astrology and alternative medicine are part of the New Age movement.
[ترجمه ترگمان]علم احکام نجوم و پزشکی جایگزین بخشی از جنبش عصر جدید هستند
[ترجمه گوگل]طالع بینی و پزشکی جایگزین بخشی از جنبش عصر جدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I was interested in alternative medicine and becoming an aromatherapist.
[ترجمه ترگمان]من به طب سنتی علاقه‌مند بودم و تبدیل به یک داروی aromatherapist می‌شدم
[ترجمه گوگل]من به طب جایگزین علاقمند شدم و تبدیل به آروماتراپ شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In Belgium only qualified doctors may practise alternative medicine.
[ترجمه ترگمان]در بلژیک تنها پزشکان واجد شرایط پزشکی جایگزین را تمرین می‌کنند
[ترجمه گوگل]در بلژیک تنها پزشکان واجد شرایط ممکن است از طب جایگزین استفاده کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Alternative medicine has only just started to gain respectability in our society.
[ترجمه ترگمان]پزشکی جایگزین تازه شروع به جلب احترام در جامعه ما کرده‌است ...

معنی Alternative medicine در دیکشنری تخصصی

Alternative medicine
[زمین شناسی] طب جایگزین شاخه های طب مانند گیاه درمانی ، طب سوزنی و بلور درمانی و ...
[بهداشت] پزشکی جایگزین - پزشکی دیگر - شاخه های طب مثل گیاه درمانی طب سوزنی و ..

معنی کلمه Alternative medicine به انگلیسی

alternative medicine
• method of treatment involving message herbal treatments and other means
• alternative medicine is the treatment of illnesses using methods such as acupuncture and homeopathy rather than conventional drugs or surgery.

Alternative medicine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

s_kurd
طب جایگزین-روش های مختلف درمانی
مهرزاد
طب سنتی
Anis
بر اساس دیکشنری لانگمن:
Medical treatments thet are not part of modern medicine.
مثال:
Various types of alternative meficine, particularly acupuncture, can give pain relief.
Acupunctureیعنی طب سوزنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Alternative medicine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )