برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1660 100 1
شبکه مترجمین ایران

Alleviated | alleviate | alleviate

معنی Alleviated | alleviate | alleviate در دیکشنری تخصصی

Alleviated | alleviate | alleviate
[زمین شناسی] سبککردن، آرامکردن، کمکردن مترادف ها : allay, soothe, relieve; moderate, soften; lessen, diminish

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Alleviated | alleviate | alleviate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )