برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1660 100 1
شبکه مترجمین ایران

Allevardite | Rectorite | Rectorite

معنی Allevardite | Rectorite | Rectorite در دیکشنری تخصصی

Allevardite | Rectorite | Rectorite
[زمین شناسی] یک کانی رسی سفید رنگ که در آن نسبتهای برابر میکای دو هشت وجهی و اسمکتیت دو هشت وجهی بطور منظمی میان لایه بندی شده اند. پیشوندهای K-، Na-، و Ca- می تواند برای مشخص کردن کاتیون میان لایه ای غالب که در ترکیب میکا وجود دارد، استفاده شوند. بنگرید به: Rectorite.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Allevardite | Rectorite | Rectorite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )