برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

Allen wrench


آچار شش سو (با a کوچک هم نوشته می شود)

واژه Allen wrench در جمله های نمونه

1. An allen wrench is all you need .
[ترجمه ترگمان]این همه چیزیه که تو احتیاج داری
[ترجمه گوگل]آچار آلن همه چیز است که شما نیاز دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A bicycle's handlebars can be fixed with an Allen wrench that is used to loosen the headset.
[ترجمه ترگمان]یک فرمان دوچرخه می‌تواند با آچار فرانسه ثابت شود که برای دور کردن هدست استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]یک فرمان دوچرخه را می توان با یک آچار Allen که برای خنک کردن هدست استفاده می شود، ثابت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Hold the access panel, and put a small allen wrench oro ther similar tool in the access holes, to release the latch.
[ترجمه ترگمان]پانل دسترسی را نگاه دارید و یک آچار allen کوچک را در سوراخ‌های دسترسی قرار دهید تا چفت آن را آزاد کنید
[ترجمه گوگل]پانل دسترسی را نگهدارید و یک وسیله جانبی مشابه را در سوراخهای دسترسی باز کنید تا کلید چاقو را باز کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The seat is adjusted with an allen wrench through a small slit in the top or side of the seat.
...

معنی Allen wrench در دیکشنری تخصصی

[عمران و معماری] آچار آلن - آچار مغزی
[برق و الکترونیک] آچار آلن آچاری که از یک میله ی شش ضلعی راست یا خمیده برای چرخاندن پیچ آلن ساخته شده است .
[صنعت] آچار شش گوش ( آلن)

Allen wrench را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی allen wrench

کلمه : allen wrench
املای فارسی : آلن ورنچ
اشتباه تایپی : شممثد صقثدزا
عکس allen wrench : در گوگل

آیا معنی Allen wrench مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )