برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
All - the - more - reason
شبکه مترجمین ایران

All the more reason

All the more reason را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بامداد
دلیل اضافی و بهتری برای انجام یک کار
میلاد علی پور
دقیقا به این دلیل است که، درست به همین خاطر است که...
محمد بکام
دلیل مضاعفـی است برای...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی All the more reason مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )