برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

All the classmates are witnesses

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
همه همكلاسها شاهد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی All the classmates are witnesses مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )