برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

Alizarin dye

معنی Alizarin dye در دیکشنری تخصصی

Alizarin dye
[نساجی] رنگینه آلیزارین

Alizarin dye را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Alizarin dye مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )