برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

Alisma

معنی Alisma در دیکشنری تخصصی

Alisma
[زمین شناسی] اراضی مارن دار

Alisma را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

U
زمین شناسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Alisma مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )